LOKESH

म रुदा बा-आमा हासेको दिन

आज मेरो खास दिन, अनमोल जीन्दगी पाएको दिन, धर्तीलाइ पहिलो चोटि छोएको दिन, अविरल माया. सुन्दर सपना साचेको दिन…

PERSONALITY AND ATTITUDES

Concept of personality “Personality is the sum total of ways in which an individual rea…

Load More
That is All